MENU

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
FOTOGALERIA
NABOŻEŃSTWA
HISTORIA PARAFII
PATRONKA PARAFII
KANCELARIA
KOŚCIÓŁ DREWNIANY
NOWY KOŚCIÓŁ
DUSZPASTERZE
CMENTARZE
KONTAKT

CMENTARZE PARAFIALNE W RAJBROCIE


Pierwszy z nich znajdował się wokół Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z praktyką chrześcijańskiej Europy miejscem pochówku i wiecznego spoczynku były przykościelne place, tworzące wraz z kościołem integralną przestrzeń, tzw. campo santo. Sobór rzymski z 1059 r zalecił pozostawienie wokół świątyń pasa grzebalnego o szerokości 60 kroków, a wokół kaplic kroków 30. Zmarli - jak pisze dr J.Kolbuszewski spoczywali w cieniu kościoła zarówno w przenośni, jak i rzeczywistości. Pochowanie w pobliżu miejsca sprawowania Najświętszej Ofiary i przechowywania relikwii, miało uświęcać zmarłego przez ich bliskość. Biednych niejednokrotnie chowano we wspólnych mogiłach. Im bogatszy zmarły - tym bliżej kościoła bywał pochowany; ci którzy byli hojnymi benefaktorami, dostępowali zaszczytu pochowania w prestiżowym miejscu cmentarza, tuż przed głównym wejściem do kościoła. Tam pogrzebani, doznawali szczególnej ekspiacji, ponieważ ich doczesne szczątki deptane były symbolicznie przez tysiące stóp wiernych. Należy też wspomnieć o pochowanych w samym kościele czy kaplicy, a także o ossuariach, w których składano kości bądź to z kościelnych krypt, bądź to znajdowanych podczas wykopywania nowych miejsc pochówku. Sacrum - przestrzeń stworzona poprzez integralne zespolenie cmentarza z kościołem, spowodowała ścisłe przestrzeganie, by w poświęconej ziemi nie chować ludzi, którzy w świetle prawa kanonicznego nie byli jej godni. Dopiero z czasem wytworzyło się przekonanie że „wszędy ziemia Pańska jest poświęcona od Niego. Bo nie ziemia poświęca ciało, ale ciała ludzi bogobojnych poświęcają ziemię”. 
9 września 1784 roku wyszło "rozporządzenie względem pogrzebów i cmentarzy" namiestnika Galicji hrabiego Józefa Brigido kładącego kres istnienia cmentarzom przykościelnym. Należało znaleźć nowe miejsce dla pochówku zmarłych. Powstał tzw. "stary cmentarz" na Fielkowie. w latach czterdziestych XIX wieku następują lata zarazy. Umierają setki ludzi. Brakuje miejsca na cmentarzu, w związku z czym zostaje 29 marca 1850 roku założony nowy cmentarz "w Plebańskim groncie nad kościołem". Obydwa cmentarze istnieją i funkcjonują do dzisiaj. Oprócz tego na wsi w wyniku epidemii powstało wiele cmentarzy cholerycznych - zbiorowych mogił oznaczonych kapliczkami i krzyżami istniejącymi do dzisiaj. Na miejscowych cmentarzach znajdują się ciekawe rzeźby miejscowego artysty rzeźbiarza Kazimierza Juszczyka, tworzącego w okresie międzywojennym i po II wojnie swiatowej autora wielu prac ołtarzowych tworzonych wspólnie z bratem Jakubem Juszczykiem.


Wiecej o rzeżbiarzu - http://cksit2.w.interia.pl/kultura/malarze/juszykkazimierz.htmCMENTARZE WOJSKOWE 

11 listopada 1914 roku Rajbrot został zajęty przez wojsko rosyjskie. "Zjawiają się Moskale, którzy jak mrowie zajmują na kwatery wszystkie niemal domy". W dniu 6 grudnia rozpoczyna się krwawa bitwa trwająca 11 dni, zwana Operacją Łapanowsko- Limanowską. Wzgórze Kobyła kilkakrotnie przechodzi z rąk do rąk. "Ludność kryje się po piwnicach, domy się palą". W sukurs austro-węgierskim oddziałom przybyły pułki niemieckie z Poznańskiego. Wojska rosyjskie zostają po krwawych walkach odrzucone. Duża część wsi spalona, zniszczona została część kościoła.
Pamiątką po bitwie są dwa wojskowe cmentarze znajdujące się w Rakowcu (miejscowy las) i na Kobyle - tzw. "Mulowcu". Ich budowe rozpoczął we wrześniu 1917 roku oddział odkomenderowany przez Kriegsgraberabteilung des k. und k. Militarkommandos Krakau czyli Wydział do spraw Grobów Wojennych przy Komendzie Garnizonu w Krakowie, na czele którego stał major Rudolf Broch.
Przy budowie prace kamieniarskie prowadzili jeńcy włoscy, nazywani w miejscowej gwarze "talijanami", prace ciesielskie wykonywali jeńcy rosyjscy.
Do budowy cmentarzy kamień wozili okoliczni chłopi pochodzący nie tylko z Rajbrotu, ale i z dalszych okolic. Budową zarządzał inżynier Stefan Koloschek pochodzący z Moraw. Cmentarze zaprojektował Franz Stark (vel Starck) -architekt wiedeński, austriak, porucznik w stanie spoczynku. Na obydwu cmentarzach zostali pochowani ramię przy ramieniu walczący tutaj Niemcy, Austriacy , Rosjanie a także Polacy. 

CMENTARZ WOJSKOWY NR 303 RAJBROT
CMENTARZ WOJSKOWY RAJBROT - KOBYŁA NR 300 (WZGÓRZE 613)
http://rajbrot.ovh.org/pomoc.html - WIĘCEJ O CMENTARZACH RAJBROTU