MENU

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
FOTOGALERIA
NABOŻEŃSTWA
HISTORIA PARAFII
PATRONKA PARAFII
KANCELARIA
KOŚCIÓŁ DREWNIANY
NOWY KOŚCIÓŁ
DUSZPASTERZE
CMENTARZE
KONTAKT

PATRONKA PARAFII

Ołtarz główny Kościoła zdobi barokowy obraz Marii z Dzieciątkiem i młodocianym Janem Chrzcicielem z 1678 r nieznanego monogramisty T.B, oparty być może o jakiś włoski pierwowzór . Figury zakomponowane są w trójkącie, Matka Boża trzyma na kolanach i przytula stojącego małego Jezusa, trzymającego w ręce jabłko - symbol ziemskich pragnień i grzechu pierworodnego. Drugie jabłko leży też na talerzu w dolnym prawym rogu. Artysta wykorzystuje tu przedstawienie Maryi jako drugiej Ewy, tej, która odwraca grzech pierwszej. Młodziutki Jan trzymający w ręce krzyż trzcinowy opiera się z ufnością o Matkę Bożą. W tle przyroda tworzy swoista aureolę wokół głów Maryi i przytulonego doń Jezusa. Obecnie wyszukaną kompozycje obrazu zacierają nieco późniejsze dodatki- nieudolnie namalowane niegdyś gwiazdy oraz korony . Dzieło zostało poddane kompleksowej konserwacji na początku lat sześćdziesiątych XX wieku.

Niegdyś obraz cieszył się szerszym kultem i słynął licznymi cudami, czego śladami pozostały liczne wota powieszone bo obu stronach ołtarza i wydawane niegdyś karty pocztowe z opisem : Cudami słynący obraz MB Rajbrockiej z 1678r. Również w relacjach osób starszych (nie tylko mieszkańców Rajbrotu) zachowały się ślady licznych niegdyś pielgrzymek z okolicznych miejscowości.